PULLMAN HOTEL

  • Địa chỉ :  Đường Thi Sách - Tp. Vũng Tàu
  • Năm thực hiện : 2014
  • Số lượng thang : 19 ( thang , bao gồm: 02 thang cuốn 17 thang khách (28 tầng))
  • Điểm dừng : 28
  • Nhãn hiệu : Hitachi

Đăng ký email của bạn để nhận ngay báo giá cùng các ưu đãi mới nhất từ chúng tôi.