.

Handaco Vietnam Co., Ltd

Thông điệp kết nối của Handaco Việt Nam

Vững bước cùng thời đại chính là thông điệp chủ đạo và xuyên suốt của công ty TNHH Handaco Việt Nam ,thể hiện mục tiêu và quan điểm luôn luôn cung cấp các sản phẩm vững bền cùng thời gian và chất lượng để phục vụ cho người sử dụng.

Sứ mệnh:

Công ty TNHH Handaco Việt Nam sẽ không ngừng phát triển công nghệ và dịch vụ bằng cách áp dụng sự sáng tạo trong tất cả các hoạt động kinh doanh của Công ty.
Bằng cách này, chúng tôi nâng cao chất lượng cuộc sống của xã hội.

Lòng tin:

Xây dựng các mối quan hệ với xã hội, khách hàng, cổ đông, nhân viên và đối tác kinh doanh dựa trên sự tin tưởng và tôn trọng lẫn nhau.

Chất lượng:

Cung cấp những sản phẩm và dịch vụ tốt nhất với chất lượng vượt trội.

Công nghệ:

Tiên phong trong thị trường mới bằng việc đẩy mạnh nghiên cứu và phát triển, cải tiến kỹ thuật.

Đạo đức và Pháp lý:

Nỗ lực tuân thủ quy định pháp luật và ứng xử đúng đắn các chuẩn mực đạo đức.

Môi trường:

Tôn trọng thiên nhiên, nâng cao ý thức bảo vệ & cải thiện về môi trường toàn cầu.

Tăng trưởng:

Đảm bảo nguồn lợi nhuận nhằm xây dựng nền tảng tăng trưởng bền vững

Handaco Vietnam Co., Ltd

Đăng ký email của bạn để nhận ngay báo giá cùng các ưu đãi mới nhất từ chúng tôi.